rokov na trhu
1
klientov
1
zrealizovaných
projektov
1
projektov v realizácii
1

zabezpečujeme

Zabezpečujeme širokú ponuku Elektroinštalačných prác

Poskytujeme širokú ponuku služieb našim klientom. Najdôležitejším článkom  spoločnosti je náš stabilný tím, ktorý sa od vzniku spoločnosti  zásadne nezmenil, naopak, rozšíril sa ponukou našich služieb.

Náš tím pravidelne oboznamujeme o individuálnych projektoch, na ktorých spoločne pracujeme a absolvujeme  priebežne školenia.

Pravidelne získavame nových obchodných dodávateľov, aby sme  mohli navrhnúť optimálnu cenu  nákladov a napriek tomu  dodržali  overenú kvalitu .

Realizujeme Vaše nápady a vízie na vysokej úrovni.
Presvedčte sa sami a požiadajte o cenovú ponuku.

Servis

Servis pre Váš projekt

Konzultácia a poradenstvo

Poskytujeme kompletné poradenstvo ohľadom Vášho projektu tak, aby pri realizácii boli splnené všetky Vaše požiadavky.

Projekčná
činnosť

Máme dlhoročné skúsenosti s projekčnou činnosťou, a preto môžeme našim klientom ponúknuť individuálne vypracovanie projektu podľa ich požiadaviek.

ODsúhlasenie
projektu

Spoločné odsúhlasenie Vášho projektu je neoddeliteľnou súčasťou našej prípravy, a to tak, aby zodpovedal všetkým aktuálnym normám a zároveň Vašim požiadavkám.

Realizačná
činnost

Realizáciu konkrétneho projektu vždy riešime tak, aby sme dodržali stanovené termíny zhotovenia a rovnako pri tom dodržiavali predpísanú bezpečnosť pri práci.

Odborné prehlidky a skúšky

Klientom poskytujeme možnosť odbornej prebhliadky v priebehu samotnej realizácie a následne celý projekt ukončíme odbornými skúškami a revíziami, podľa platnej aktuálnej legislatívy.

odovzdanie dokumentacie

Záverečnou fázou realizácie je kompletné odovzdanie celej dokumentácie ako aj samotného projektu klientovi, a to vrátane záruky na celý projekt.

Realizácia

Samotná realizácia

Pri každom projekte kladieme dôraz na bezpečnosť nielen v príprave projektu, ale aj pri jeho realizácii.

Pre každý projekt máme skúseného projektového manažéra, ktorý vedie celú realizáciu od prípravy projektu po jeho odovzdanie zákazníkovi .

Vzhľadom k tomu, že si za svojou prácou stojíme, garantujeme Vám záruku za naše práce a dodaný tovar. Samozrejme, Vám radi poskytneme aj pozáručný servis.

Žiadosť o cenovú ponuku